Történetünk
 
     
 

A Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 1960-ban alakult 7 tanárral és 161 növendékkel. A kezdeti változó helyszínek után 20 évig a Petőfi Kultúrotthonban működött az intézmény. Minőségjavulást eredményezett 1983-ban az akkori 4. számú Általános Iskola új szárnyába való költözés. Hamarosan egy műszakos oktatásra tértek át a város iskoláiban, ennek következménye, hogy az új szárny is szűknek bizonyult. Ezután arra kényszerültünk, hogy más intézményekben is tanítsunk (Gárdonyi Géza Általános Iskola, Ságvári Endre Általános Iskola, Művelődési Központ és Könyvtár). 1985-től Pusztavámon kihelyezett tagozatot működtetünk zongora, fa- és rézfúvós, vonós tanszakon oktatunk. 1999. augusztus végén, több variáció után, Kossuth Lajos utca 2. székhellyel a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola, Középfokú Kollégium és a József Attila Általános Iskola termeit használtuk. 2004. szeptemberétől az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola félemeletének szárnyát kaptuk meg, ahol 10 oktatóteremben és kiszolgáló helyiségekkel a zeneoktatás megfelelő elhelyezést nyert.

Személyi feltételek:
19 fő pedagógus, 1 fő gazdaságvezető, 1 fő iskolatitkár, 2 fő hivatalsegéd dolgozik iskolánkban.

Gazdálkodási tevékenység:
Iskolánk önálló gazdálkodó.

Jelenleg zenei előképző, zongora, orgona, szintetizátor-keyboard, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba és ütő zenei tanszakokon, valamint moderntánc szakon tanulhatnak az oroszlányi fiatalok.

A zeneiskolai oktatás célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, zeneileg (is) művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően a zeneiskola pedagógiai programja és helyi tanterve, felépítés szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint: tanuló központú.
Fő feladatunk a zeneértő, zeneszerető közönség nevelése. A művészetek varázslatos nyelvének sajátos eszközárával járul hozzá a tanulóifjúság neveléséhez, ízlésének formálásához, esztétikai érzékének fejlesztéséhez.

Az iskolán belüli oktató-nevelő munka kétirányú:
- egyrészt a szélesebb tömegbázist érintő „A” tagozatos képzés, melynek feladata a mozgásművészeti és a zenei műveltség megalapozása,
- másrészt egy lényegesen szűkebb réteget érintő „B” tagozatos képzés, mely a táncos, zenei pályára történő felkészítést, tehetséggondozást jelent.

Jelenlegi növendéklétszámunk:
zeneművészet - 205 fő
táncművészet - 113 fő